vineri, 14 aprilie 2017

Săptămâna Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, Vinerea Mare și Denia Prohodului Domnului desfășurat la Bravicea

Astăzi, enoriașii parohiei Bravicea, în liniște și pace, s-au adunat la sfânta biserică la serviciul divin, săvârșit de Părintele Rostislav pentru pomenirea sfintelor, mântuitoarelor și înfricoșătoarelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos pe care le-a primit de bună voie pentru noi. 


Seara s-a săvârșit Vecernia cu Denia Prohodului Domnului, ultima treaptă a tânguirii pentru Hristos, înainte de Învierea Sa și înconjurarea bisericii cu Sfântul Epitaf.Să ne plecăm întru mărire înaintea suferințelor Domnului, înaintea Celui răstignit pe Cruce pentru noi, păcătoșii. Să slăvim Numele Său cel sfânt. Slavă și laudă Lui: Omului adevărat și Dumnezeului adevărat, dimpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu