luni, 21 martie 2022

Adunarea Ordinară a Protopopiatului Călărași

 

      


Luni 21 martie 2022 , cu binecuvântarea Preasfințitului Petru , în incinta Paraclisului „ Icoana Maicii Domnului, Grabnică Ascultătoare”  din orașul Călărași, s-a desfășurat adunarea ordinară, mărturisirea preoților și darea de seamă a circumscripției Călărași. Adunarea a fost prezidată de Protopopul raionului Călărași, Protoiereul Grigore DODON. S-a vorbit despre post, importanța și necesitatea lui. Preoții au fost îndemnați de a săvârși Sfintele Slujbe cu evlavie și răbdare. În special în taina spovedaniei să dăm dovadă de răbdare de asculta pe cel ce se spovedește ,se interzice de a face spovedania de obște, credincioșii la rândul său să fie spovediți seara la vecernie, pentru a nu încărca și complica Sfânta Liturghie și Sfânta Împărtășanie a credincioșilor.

      În cadrul adunării Preotul Valeriu BADAN paroh al bisericii „ Sfânta Întocmai cu Apostolii Maria Magdalena” din s. Temeliuți r-ul Călărași a prezentat tema : „ Calitățile generale  și fundamentale ale preotului în viața parohială ”. după ce a vorbit despre Preoție la general a specificat câteva calități necesare preotului precum: Viața morală, Curăția , Credința, Blândețea, Smerenia , Bunătatea , Răbdarea, Intelectul ș.a. Toate aceste calități au fost explicate și argumentate biblic și patristic.

      La sfârșitul adunării s-a desfășurat Taina Sfintei Spovedanii, unde toți preoții prezenți s-au spovedit luându-și iertare unul de la altul.

       Următoarea adunare s-a stabilit de a o desfășura pe data de18 aprilie 20022.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu